Vesipelastus


Vanhat vesipelastuksen koesäännöt 31.12.2016 asti

Suomalaiset vepe-kokeet jakautuvat alokas-, avoimeen ja voittajaluokkaan. Lisäksi on olemassa Junioriluokka, joka on epävirallinen pentuluokka vain newfoundlandinkoirille ja landseereille. Muut kuin edellä mainitun rodun edustajat joutuvat käymään Soveltuvuuskokeessa (sove) ennen kuin pääsevät osallistumaan varsinaisiin kokeisiin. Sove vastaa alokasluokan koetta ja sen läpäisyyn vaaditaan hyväksytty eli vähintään kolmostulos. Sovea saa yrittää vain kahdesti. Alokasluokasta koira siirtyy kahdella ykköspalkinnon arvoisella tuloksella avoimeen luokkaan, josta taas kahdella ykkösellä voittaja-luokkaan. Saavutettuaan voittaja-luokassa kolme ykköstulosta (+vaadittu näyttelytulos) koira saa FIN VPVA:n eli vesipelastusvalion tittelin.JUNIORILUOKKA
Koiran on lähdettävä suorittamaan tehtävää 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on antanut merkin. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt maalilinjan tai hypännyt veneestä. Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toinen on veneessä ja toinen maissa. Ohjaajalla/ohjaajilla on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä osasuoritusta kohden. Koiran palkitseminen makupaloin on kielletty veneessä ja lähtö/maalialueella.

Uinti 30 m
Koira lähtee veneestä, joka on kiinnitetty 30 m merkkipoijuun. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja jatkuu siihen asti kunnes koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä vähennetään mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi ja hänen ollessa rannalla, on koiran pysyttävä veneessä ilman kiinnipitämistä.

Veneen nouto 30 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene ajetaan 30 m poijulle. Veneessä tulee olla vähintään kaksi (2) henkilöä, kuitenkin kaikilla koirilla sama määrä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Koira noutaa veneen 30 m poijulta. Ohjaaja/koetoimitsija antaa vetoköyden koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja jatkuu siihen asti kunnes koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä vähennetään mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi ja hänen ollessa veneessä, on koiran pysyttävä paikalla ilman kiinnipitämistä.

Virhepisteet:
- koira avustetaan veteen koiraan koskematta -2,5 p
- yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -0,5 p
- ohjeajan ylitys, ei pisteitä
- koira jättää veneen yli viiden metrin päähän maalista, ei pisteitä
- koira jättää veneen alle viiden metrin päähän maalista, -1 p/metri
- koira sivuuttaa maalilinjan, -0,5 p/sivuutettu metri
- varaslähdöstä -5 p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 50
43-50 pistettä 1. tulos
36-42 pistettä 2. tulos
30-35 pistettä 3. tulos


ALOKASLUOKKA / SOVELTUVUUSKOE
Koiran on lähdettävä suorittamaan tehtävää 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on antanut merkin tai pelastettava henkilö on pudonnut veteen. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt maalilinjan tai hypännyt veneestä. Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toisen on oltava veneessä ja toisen maissa. Ohjaajalla/ohjaajilla on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä osasuoritusta kohden. Koiran palkitseminen makupaloin on kielletty veneessä ja lähtö/maalialueella.

1. Uinti 50 m
Koira lähtee veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisältä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi ja hänen ollessa rannalla, on koiran pysyttävä veneessä ilman kiinnipitämistä.

2. Esineen vienti 30 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene ajetaan 30 m poijulle. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen ohjaaja antaa vientiesineen koiralle. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on oltava ylituomarin hyväksymä. Vientiesinettä ei saa heittää veteen tai maahan, josta koira ottaa sen. Ajanotto pysähtyy, kun veneessä oleva ohjaaja/koetoimitsija saa vientiesineen. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi, on hänen oltava rannalla.

3. Veneen nouto 30 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene ajetaan 30 m poijulle. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Koiran tulee hinata vene rantaan ja ylittää maalilinja merkkipaalujen sisältä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi (2). Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi ja hänen ollessa veneessä, on koiran pysyttäävä paikalla ilman kiinnipitämistä.

4. Hukkuvan pelastaminen 30 m
Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Pelastettava henkilö pudottautuu veneestä 30 metrin poijun kohdalla veteen. Venettä ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m. Ajanotto alkaa, kun pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee pelästyneesti merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava) tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Koiran tulee kuljettaa pelastettava rantaan ja ylittää maalilinja merkkipaalujen sisältä. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Jos ohjaajia on vain yksi, on hänen oltava rannalla.

Virhepisteet:
- ohje- tai lähtöajan ylittyminen, ei pisteitä
- koira avustetaan veteen koiraan koskematta, -5 p
- yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p.
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan yli (5) viiden metrin päähän veneestä/maalista, ei pisteitä
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän maalista/veneestä, -2 p/metri
- koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu metri
- varaslähdöstä -5 p
- jos koira roikkuu veneen laidalla jo ennen suorituksen alkua, tulkitaan tämä varaslähdöksi
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/ pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -2 p/uusi yritys
- koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä –2 p/uusi yritys
- jos vetoköysi heitetään veteen –5p
- koiran uudelleen lähettäminen -2p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)


AVOIN LUOKKA
Koiran on lähdettävä suorittamaan tehtävää 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on antanut merkin tai pelastettava henkilö on pudonnut veteen. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt maalilinjan tai hypännyt veneestä. Koiralla on yksi (1) ohjaaja, joka voi valita osasuorituksissa 1 ja 4, onko hän veneessä A tai rannalla. Osasuorituksessa 2 ohjaaja on rannalla. Osasuorituksessa 3 ohjaaja on veneessä. Ohjaajalla on käytettävissä kolme (3) käskyä ilman virhepisteitä osasuoritusta kohden. Koiran palkitseminen makupaloin on kielletty veneessä ja lähtö/maalialueella.

1. Uinti ja veneen nouto 50 m
Koira lähtee veneestä A, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun. Vene B on kiinnitettynä 30 m poijuun. Veneessä B on 1 - 2 henkilöä, kuitenkin kaikilla koirilla sama määrä. Veneeseen B on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Kun koira on noin kymmenen (10) metrin päässä veneestä B, heitetään vetoköysi kokonaan veteen. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene B rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisältä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

2. Esineen vienti 30 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene ajetaan 30 m poijulle. Kokeen alussa arvotaan kaikille sama vientiesine, joka voi olla 1. dummy, 2. kelluva köysi, johon on kiinnitetty pieni poiju, 3. pelastusliivit. Ohjaaja ja koira ovat rannalla. Ohjaaja lähettää koiran maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen ohjaaja antaa vientiesineen koiralle. Vientiesinettä ei saa heittää veteen tai maahan, josta koira ottaa sen. Kun koira on luovuttanut vientiesineen veneessä olevalle koetoimitsijalle ja palannut takaisin rantaan maalilinjan ylittäen, ajanotto päättyy. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

3. Hyppy ja veneen hinaus 50 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene ajetaan 50 m poijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi (2). Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen ohjaaja heittää vetoköyden veteen ja lähettää koiran. Koiran tulee hypätä veteen ja hinata vene rantaan. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

4. Hukkuvan pelastaminen veneestä lähtien 50 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene A, jossa koira on, ajetaan 50 m poijulle. Koira lähtee veneestä A. Venettä B ajetaan/soudetaan rannan suuntaisesti 30 m poijun linjalla. Pelastettava henkilö pudottautuu liikkuvasta veneestä poijun kohdalla. Venettä B ajetaan/soudetaan eteenpäin pysähtymättä. Ajanotto alkaa, kun pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee pelästyneesti merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava) tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Koira kuljettaa pelastettavan rantaan. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

Virhepisteet:
- ohje- tai lähtöajan ylittäminen, ei pisteitä
- koira avustetaan veteen koiraan tarttumatta, -6 p
- yli kolme käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p.
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan yli (5) viiden metrin päähän veneestä/maalista, ei pisteitä
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän maalista/veneestä, -3 p/metri
- koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu metri
- varaslähdöstä -5 p.
- jos koira roikkuu veneen laidalla jo ennen suorituksen alkua, tulkitaan tämä varaslähdöksi
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/ pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -3 p/uusi yritys
- jos vetoköysi annetaan koiralle tai se heitetään uudelleen veteen –5p
- koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä –3 p/uusi yritys
- koiran uudelleen lähettäminen -3p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)


VOITTAJALUOKKA
Koiran on lähdettävä suorittamaan tehtävää 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on antanut merkin tai pelastettava henkilö on pudonnut veteen. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt maalilinjan tai hypännyt veneestä. Koiralla on yksi (1) ohjaaja, joka on maissa tai siinä veneessä, josta lähettää koiran tekemään suoritusta. Ohjaajalla on käytettävissä yksi (1) käsky ilman virhepisteitä osasuoritusta kohden. Ensimmäisessä ja neljännessä osasuorituksessa kuitenkin kaksi (2) käskyä ”vie – irti”. Koiran palkitseminen makupaloin on kielletty veneessä ja lähtö/maalialueella.

1. Köyden vienti veneeseen 30 m
Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ylituomarin merkistä ohjaaja antaa köyden pään koiralle ja lähettää koiran viemään köyttä veneelle, jolloin ajanotto alkaa. Köysi on oltava vähintään 35 m pitkä. Ohjaaja juoksuttaa köyttä käsiensä välistä eikä koira saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava köyden pää veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin rantaan köyteen koskematta. Ohjaaja pitää kiinni köydestä kunnes suoritus on päättynyt. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 20 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

2. Toisen veneen nouto 50 m
Ennen varsinaisen liikkeen alkua vene A, jossa koira ja ohjaaja ovat, ajetaan 50 m poijun linjalle noin 15 – 20 metriä keskilinjasta sivuun. Vene B ajetaan 30 metrin poijun linjalle noin 15 – 20 metriä keskilinjasta sivuun vastakkaiselle puolelle kuin vene A. Veneessä B vetoköysi laitetaan veteen jo rannasta lähtiessä. Vetoköysi on noin kolmen (3) metrin pituinen ja halkaisijaltaan noin 2 cm.
Kun molemmat veneet ovat lähtöasemissaan, lähdetään niitä soutamaan ylituomarin merkistä rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Venettä B on soudettava perä edellä, ettei vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja voi itse päättää, koska lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene A ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja vedettävä rannanpuoleinen vene B rantaan. Virheettömästä suorituksesta saa 20 ansiopistettä. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

3. Hukkuvan pelastaminen 50 m veneestä lähtien
Vene A, jossa on pelastettava henkilö, ajetaan 50 metrin poijulle. Vene B, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat, ajetaan 30 metrin poijulle. Venettä B aletaan soutaa kohti rantaa. Kun vene B on liikkunut kohti rantaa noin 5 m, antaa ylituomari merkin pelastettavalle henkilölle, joka pudottautuu veteen veneestä A ja ajanotto alkaa. Vene B soudetaan rantaan saakka. Pelastettava henkilö loiskuttelee pelästyneesti 50 metrin merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on tartuttava joko pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava) tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Koira kuljettaa pelastettavan rantaan. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Virheettömästä suorituksesta saa 40 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on neljä (4) minuuttia.

4. Esineen vienti veneeltä veneelle rannan suuntaisesti 20 m
Veneet A ja B ajetaan noin kymmenen metrin päähän rannasta oleville merkkipoijuille, joiden etäisyys toisistaan on noin 20 metriä. Ylituomarin merkistä ohjaaja antaa vientiesineen koiralle veneessä A ja lähettää sen veneelle B. Vientiesinettä ei saa heittää veteen, josta koira ottaa sen. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on oltava ylituomarin hyväksymä. Koiran on vietävä esine veneelle B. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun veneessä B oleva koetoimitsija saa esineen. Virheettömästä suorituksesta saa 20 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Liikkeen ohjeaika on kaksi (2) minuuttia.

Virhepisteet:
- ohje- tai lähtöajan ylitys, ei pisteitä
- koiran avustaminen veteen koiraan koskematta, ei pisteitä
- enemmän kuin yksi käsky, - 1 p/käsky
- koira ei tuo maaliin asti noudettavaa venettä tai henkilöä, ei pisteitä
- vientiköysi annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä, -5 p
- koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen –5 p
- maalilinjan sivuutus, -1 p/sivuutettu metri
- varaslähtö, -5 p
- jos koira roikkuu veneen laidalla jo ennen suorituksen alkua, tulkitaan tämä varaslähdöksi
- koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä –5p
- jos vientiesine annetaan koiran ollessa jo vedessä –5p
- koiran uudelleen lähettäminen -5p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
60 - 79 pistettä 3. tulos